Utveckla ditt psykologiska kapital

Detta är ett unikt utvecklingsprogram för dig som vill utveckla och stärka ditt psykologiska kapital i din yrkesroll såväl som privat. Psykologiskt kapital har i mängder av studier visat sig vara en ovärderlig uppsättning mentala resurser som dessutom går att utveckla (se mer info här). 

Programmet genomförs på vackra Steningevik i Sigtuna under två stycken tvådagars internat:

  • Träff 1: 17-18/10 2023
  • Träff 2: 16-17/11 2023
  • Träff 3: 18/1. 2024 Halvdags uppföljning kl 8.30-12, digitalt i Zoom.

Upplägg

Träffarna innehåller ett varierat upplägg med föreläsningar, egen reflektion och reflektion i grupp, olika case, och praktisk träning. Vi utnyttjar även den fantastiska miljön och naturen i och runtomkring Steningevik. Innan programmet genomför man en kartläggning av sitt eget psykologiska kapital med stöd i verktyget HE(R)O-IQ och en uppföljande kartläggning genomförs inför den uppföljande halvdagsträffen. På så vis får man en möjlighet att mäta sin egen utveckling. Närmare 90 procent av de som deltagit tidigare har sett en positiv utveckling i sitt psykologiska kapital efter genomgånget program och i genomsnitt har utvecklingen sett ut som nedan.

Kursmaterial

En liten bok om mental styrka och Reflektionsbok för mental styrka av Stefan Söderfjäll. Dessa båda kommer att följas löpande under programmet och mellan träffarna.

Kostnad

26500 kr exklusive moms per person. I kostnaden ingår boende i enkelrum och samtliga måltider.

Kursledare

Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll, Fil. Dr i psykologi, har sedan 90-talets slut ägnat sig åt att förmedla vetenskap som går att använda för att göra tillvaron lite bättre för människor i olika sammanhang. Han har skrivit ett tiotal böcker och är en flitigt anlitad föreläsare. Under 2021 var han en av de tjugo nominerade till Stora Talarpriset, det pris som årligen delas ut till landets bästa talare.

Hanna Söderfjäll

Hanna Söderfjäll har många års erfarenhet av att ha jobbat inom HR i en rad olika organisationer på olika positioner. Hon är ICF diplomerad coach och jobbar med att kompetensutveckla och coacha människor med särskilt fokus på att stärka sitt psykologiska kapital. 


Anmälan till Utveckla ditt psykologiska kapital - Steningevik, Sigtuna

Fyll i formuläret för att anmäla dig till utvecklingsprogrammet. Vi kommer att höra av oss med en bekräftelse på din anmälan och du är inte formellt anmäld förrän du erhållit denna bekräftelse.

Villkor för avbokning

Fram till en månad innan kursstart kan du avboka din plats utan kostnad.  Efter detta utfaller hel kursavgift men plats kan överlåtas åt annan individ.