Utveckla ditt psykologiska kapital

Om du är nyfiken på att utveckla ditt eget psykologiska kapital så kan du endera jobba individuellt tillsammans med en certifierad HE(R)O-IQ handledare eller i grupp tillsammans med andra på något av våra utvecklingsprogram. 

  • Klicka här för att komma i kontakt med en certifierad HE(R)O-IQ handledare.
  • Klicka här för att läsa mer om våra utvecklingsprogram.