Öppna program

Det öppna programmet för utveckling av psykologiskt kapital är till för dig som vill utveckla ditt eget psykologiska kapital tillsammans med andra och består av totalt fyra dagar fördelade på två stycken tvådagars internat, samt en halvdags uppföljning digitalt.

Programmets syfte

Att med stöd av teori, övning, individuell respektive gruppreflektion, coaching och hemuppgifter öka din kunskap om psykologiskt kapital och dess betydelse, lära känna din egen nivå av psykologiskt kapital och få verktyg och metoder för att kunna stärka ditt eget och andras psykologiska kapital.

Programmets mål

Att på ett betydande sätt utveckla ditt psykologiska kapital i form av hopp, egenförmåga, resiliens och optimism och med hjälp av detta öka ditt välbefinnande och förbättra utvalda prestationer och relationer.


Programstarter 

19/9 2024 Stockholm - Klicka här.