Böcker

En liten bok om mental styrka är en liten bok med stort innehåll. Den handlar om vårt psykologiska kapital i form av hopp, egenförmåga, resiliens och optimism. Boken tar sitt avstamp i den forskning som finns om dessa viktiga psykologiska resurser, deras betydelse och hur de kan utvecklas. 

Reflektionsbok för mental styrka är ämnad för dig som önskar utveckla ditt positiva psykologiska kapital i form av hopp, egenförmåga, resiliens och optimism. Den innehåller olika typer av uppgifter där du får möjlighet att reflektera kring ditt eget sätt att tänka och agera och jobba med att utveckla aspekter av detta. Strukturen är densamma som författarens En liten bok om mental styrka och kan användas såväl enskilt som i kombination med denna.

Köp böckerna här.