Psykologiskt kapital för ledare - Umeå

Detta utvecklingsprogram är till för dig som vill utveckla och stärka ditt psykologiska kapital i din roll som ledare av andra eller dig själv, i din yrkesroll såväl som privat. Programmet genomförs i Umeå under sex heldagar mellan kl 9-16 följande dagar:

  • Träff 1: 13-14/9 
  • Träff 2: 12/10 
  • Träff 3: 10/11 
  • Träff 4: 8/12
  • Träff 5: 19/1 2023

Upplägg

Träffarna innehåller ett varierat upplägg med föreläsningar, egen reflektion och reflektion i grupp, olika case, och praktisk träning. Mellan träffarna arbetar man med sin egen utveckling genom olika uppgifter och hemläxor.

Kursmaterial

En liten bok om mental styrka och Reflektionsbok för mental styrka av Stefan Söderfjäll. Dessa båda kommer att följas löpande under programmet och mellan träffarna.

Kostnad

Ordinarie kostnad för deltagande är 37500 kr exklusive moms per person. 

Förutsättningar för deltagande

För att kunna delta på detta program krävs följande:

  • Att du kan medverka vid samtliga tillfällen. 
  • Att du har vilja och möjlighet att lägga 15-30 minuter till övningar per dag, ca 3-4 dagar per vecka, mellan träffarna. 
  • Att du har någon typ av ledarroll i vilken du förväntas leda andra människor (t ex chef, idrottsledare, lärare etc.).

Kursledare

Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll, Fil. Dr i psykologi, har sedan 90-talets slut ägnat sig åt att förmedla vetenskap som går att använda för att göra tillvaron lite bättre för människor i olika sammanhang. Han har skrivit ett tiotal böcker och är en flitigt anlitad föreläsare. Under 2021 var han en av de tjugo nominerade till Stora Talarpriset, det pris som årligen delas ut till landets bästa talare.


Anmälan till Psykologiskt kapital för ledare - Umeå 

Fyll i formuläret för att anmäla dig till utvecklingsprogrammet. Vi kommer att höra av oss med en bekräftelse på din anmälan och du är inte formellt anmäld förrän du erhållit denna bekräftelse.

Villkor för avbokning

Fram till en månad innan kursstart kan du avboka din plats utan kostnad.  Efter detta utfaller hel kursavgift men plats kan överlåtas åt annan individ.