HE(R)O-IQ

Ett utvecklingskoncept för psykologiskt kapital

Hopp

Att ha målbilder i sitt liv som man vill uppnå och att veta hur man ska göra för att kunna uppnå dem.

Egenförmåga

Att tro på sin förmåga att kunna utföra vissa handlingar och hantera vissa typer av uppgifter.

Resiliens

Att kunna hantera stress, svåra prövningar och kriser och komma tillbaka lika stark eller rentav starkare.

 

Optimism

Att överlag ha en positiv syn på tillvaron och på framtiden.

Bilder Lina Nord och Sara N Bergman

Ta del av nyhetsbrev om psykologiskt kapital - klicka här.